Orgány asociácie 2017-12-06T09:48:26+00:00

Orgány asociácie

Orgány Asociácie pozostávajú z:

  • Valného zhromaždenia
  • Prezídia
  • Dozornej rady
  • Odborných komisií